Organiziranje in spremstva vseh vrst izrednih prevozov

Izredni prevoz
ORGANIZACIJA VSEH VRST IZREDNIH PREVOZOV

Spremstva izrednih prevozov se izvajajo z vozili za spremstvo, ki so označena in opremljena v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa. Dovoljenja za izredne prevoze pridobivamo za Slovenijo, države EU, in bivše države YU. (Srbija, Bih, Črna gora, Makedonija, Kosovo.)

SETRANS Spremstvo izrednega prevoza
SPREMSTVA IZREDNIH PREVOZOV

Za izvedbo izrednega prevoza ni dovolj samo izredno dovoljenje ampak so predpisana tudi potrebna spremljevalna vozila. V Sloveniji uporabljamo dve vrsti spremljevalnih vozil – enostavno in zahtevno. Vozilo za enostavno spremstvo mora biti opremljeno z rumenimi utripajočimi lučmi in z napisom izredni prevoz. Vozilo za zahtevno spremstvo pa mora imeti poleg prej naštetega še osvetljeno tablo z ustreznimi znaki. Voznik, ki opravlja spremstvo izrednega prevoza, mora imeti za to delo opravljen ustrezni izpit za spremljevalca izrednih prevozov. V svojem voznem parku imamo tako vozila za enostavno kot tudi za zahtevno spremstvo, ter voznike z ustreznimi izpiti.

Izredni prevoz